เหล็กตอกอักษร

เหล็กตอกอักษร ยี่ห้อ HP

  • มีทั้งแบบภาษาอังกฤษ A-Z และ แบบตัวเลข 0-8
  • ขนาดตั้งแต่ 2mm-12mm