ด้ามรีดลายล้อเดี่ยว

ด้ามรีดลายล้อเดี่ยว

  • ล้อรีดลาย ขนาด 26*8 mm
  • ด้ามจับ ขนาด 20*20 mm
  • ความละเอียด(Pitch) 1.0,1.2,1.5,2.0