ด้ามรีดลายล้อคู่

ด้ามรีดลายล้อคู่

  • ล้อรีดลาย ขนาด 26*8 mm
  • ด้ามจับ ขนาด 20*20 mm
  • ความละเอียด(Pitch) 1.0,1.2,1.5,2.0
  • ทีทั้งแบบ ล้อลายแบบตรง และ แบบเฉียง ซึ่งแบบเฉียงเวลารีดลายแล้วจะเป็นลายไขว้กัน