ดอกเจาะเซรามิค เกลียว

ดอกเจาะเซรามิค หัวสี่แฉกตูดหกเหลี่ยม
ดอกเจาะกระเบื้องหัวเจาะเซรามิคชุดแก้วดอกสว่านชุดหกเหลี่ยมดอกเจาะกระเบื้องชุดกระเบื้องกระจกเจาะเครื่องมือ
สำหรับกระจก/กระจก/กระเบื้อง

*สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : 092-252-7567