เครื่องลับดอกสว่าน EM-CNT

เครื่องลับดอกสว่าน ยี่ห้อ EM-CNT

  • สามารถลับได้ตั้งแต่ ขนาด 4 mm – 13 mm
  • พร้อมหินลับ สำหรับ ลับดอกสว่าน HSS (สามารถซื้อหินลับดอกสว่านคาร์ไบเพิ่มได้)
  • พร้อมลูก Collet  ER20 จำนวน 11 ลูก
  • Warranty 6 เดือน (ไม่รวมอะไหล่สิ้นเปลือง)

*สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ Line ID : 0922527567