CONTACT US

บริษัท เคจีเอส เชน แอนด์ เกียร์ จำกัด

ที่อยู่เลขที่ : 501/42-43 ถนน พุทธรักษา ตำบล แพรกษา อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-388-1811 หรือ 02-701-3445
มือถือ : 085-989-8188
Fax : 02-701-3446
อีเมล : kgsthai@hotmail.com
Line ID : kgsthai
Website : www.kgsthailand.com